TEVHİD’İN MERKEZİ EHL-İ BEYT | 06.01.2021

Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı "Tevhid'in Merkezi Ehl-i Beyt" eserine aşağıdaki linkten PDF olarak ulaşabilirsiniz: ► http://www.btp.org.tr/TMEB.pdf — Bu muhteşem eserin son bölümünü sizler için alıntıladık: "İslam kardeşliğini tesis etmek zorundayız. Bunda da ortak paydamız Ehl-i Beyt olmalıdır. Şii-Sünnî dünyası kesinlikle bir ve beraber olmalıdır. Bu sayede İslam coğrafyasının yeraltı ve yerüstü kaynaklarının sömürülmesinin de önüne geçilecektir. İslam kardeşliği anlayışı ile vücuda gelecek Şii-Sünnî bloku, aynı zamanda, Müslüman olan bütün ırkların kardeşliğine sebep olarak, suni Şii-Sünnî ayrılığı kullanılarak ortaya çıkabilecek muhtemel savaşların da önüne geçecektir. Bu coğrafyada vücuda gelecek böyle bir blok, ekonomik, kültürel, siyasî birlikteliğin yanı sıra, birliği koruyacak olan bir silahlı gücün oluşmasına da vesile olacaktır. Bugün, özellikle İslam dünyasının buna ihtiyacı vardır. Son söz Peygamberimiz Hz. Muhammed Efendimizin (s.a.v.)... Veda Hutbesi’nde şöyle buyurmuştur: “Ey nas! Hepiniz Âdem’densiniz, Âdem ise topraktandır. Ne Arab’ın Acem’e, ne de Acem’in Arab’a üstünlüğü vardır. Bütün Müslümanlar kardeştir. Her Müslüman diğer Müslümanın kardeşidir.”" — #TevhidinMerkezi #EhliBeyt #GadiriHum