İdarecide olması gereken vasıflar

Prof. Dr. Haydar Baş'ın 24.07.2001 tarihli yazısıdır.

Milletin idaresine talip olmak ciddi sorumluluk bilinci gerektiren bir mesuliyettir. İdareciliğe talip olanlar adalet, dürüstlük, doğruluk gibi temel vasıflara sahip olmanın yanında, halka hizmet gibi bir gayeyi samimi olarak benimsemelidirler. Zira idarecilikte milletinin rahatını, refahını, huzurunu arttıracak, hayat şartlarını yükseltecek icraatlara imza atmak yani tam bir hizmet mantığı ile işin içine girmek esastır. Bunu yaparken, insan unsuru esas alınmalıdır.

 

Tarih sahnesine cihangirlik ruhu ve idarecilik kabiliyeti ile çıkmış olan ecdadımız, insana hizmet mantığıyla hareket ederek idareciliğin en mükemmel örneklerini sergilemişlerdir.

 

Şeyh Edebali'nin bu hususta Osman Bey'e yaptığı nasihat dikkat çekicidir. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." Bu düsturla yola çıkan Osman Bey bir cihan devletinin temellerini atmış ve vasiyetinde "Bizim davamız her vardığımız yere Hakkın muradı olan doğruluk ve adaleti götürmektir" demiştir.

 

Doğruluk ve adalet idarecide bulunması gereken en temel vasıflardandır. Halkın idaresini üstlenme talebinde olanların adaleti ve doğruluğu önce kendi nefislerinde uygulamaları şarttır. Bunun yanısıra, kamu malına karşı büyük bir hassasiyetle hareket edilmesi ve bu hususta tam bir açıklık içinde bulunulması lazımdır.

 

Milleti idare etmek isteyenler, milletin haliyle hallenmesini, milleti dinlemesini bilmelidirler. Bunun olabilmesi içinde idareciler yine bu milletin bağrından yetişmiş olmalıdır.

 

Böyle oluğu taktirde Türk insanının emeğine ve çalışmasına dayalı tamamen milli projeler benimsenir ve hayata geçirilir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi 1923-38 yılları arasındaki dönemde genç Türkiye Cumhuriyeti bu metodu uygulamış ve ciddi bir kalkınma hamlesi gerçekleştirmiştir. Zira gücünü tamamen halktan alan bir idarecilik mantığı hakim idi.

 

Bugün, milletçe içinde bulunduğumuz bu kriz ve güvensizlik ortamından çıkmamız imkansız değildir. Yeter ki insanı esas alan, hizmet mantığı ile yola çıkmış, dürüst, adil ve her sahada tamamen milli bir anlayışa sahip idareciler milletin önüne geçsin.

 

İdarecide olması gereken vasıflar
Prof. Dr. Haydar Baş

İdarecide olması gereken vasıflar