Halkın hüsn-ü zannını kazanmalısın

İmam Ali'nin (a.s) Mısır'a vali tayin ettiği Malik b. Eşter'e verdiği talimatlardan bir kesit

<Halkın hüsn-ü zannını kazanmalısın

"Bir valinin, halka ihsanda bulunmasından ve işlerini kolaylaştırmasından başka halkın hüsnü zannını celp edecek daha güzel bir şey olamaz.
 
Allah buyurur ki; "Allah sana ihsan ettiği gibi, sende (insanlara) iyilik et." (Kasas 77)
 
Vali olarak halkın ileri gelenlerini özel işlerinde serbest bırakmalısın. Çünkü toplumun güvenini kazanmak işleri kolaylaştırmaktan ve onlara hoşgörü ile yaklaşmaktan geçer.
 
Allah buyurur ki; "Şimdi sen güzel bir hoşgörü ile hareket et." (Hicr 85) Böylece yaptığın bağışlar ve gösterdiğin alicenaplık, yüreklerde uyanan nefreti emniyet ve sevgiye dönüştürür.
 
Vergi yönünden halkı zorlamaman ve yeni vergi ihdas etmemen gerekir. Onlara öylesine davran ki, senin hakkında iyi şeyler düşünsünler.
 
Zira hakkında iyi şeyler düşünenler uygulamalarından hoşnut olanlardır. Kötü fikir taşıyanlar ise yönetiminden memnun kalmayanlardır.
 
Üç halife döneminde uygulanan ve insanlar tarafından benimsenerek halkın kurtuluşuna vesile olan "sünnete" (adalet ve geleneklere) müdahale etmemelisin.
 
Bu şekilde dine uygun düşen ve geçmişte uygulanan bir adeti bozmaya ve yeni yollar denemeye kalkarsan sevap, güzel adeti koyana gider, vebal ise bu adeti kaldırdığın için senin üzerinde kalır.
 
Hükmettiğin topraklarda ilahi ahkamı yerleştirmek ve senden önceki zevatın başvurduğu kanunları hakim kılmak için daima bilginlerle görü alış verişinde bulunmalısın." (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali eseri sh:759)